2015-05-11

Informacje nieudostępnione

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna zgłosić się na piśmie do dyrektora.

 

Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście u w/w osoby.

 

Dane podlegające ochronie:

 

- dane osobowe pracowników zatrudnionych w przedszkolu,
- dane osobowe dzieci i ich rodziców,
- wynagrodzenie pracowników,
- orzeczenia ,opinie/informacje Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych,
- dokumentacja dydaktyczno-wychowawcza udostępniana organowi prowadzącemu i nadzorującemu przedszkole.