2015-05-11

Majątek przedszkola

Przedszkole jest utrzymywane ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna miasta Katowice. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice. Przedszkole dysponuje powierzoną w trwały zarząd nieruchomością stanowiącą własność miasta Katowice.

 


UCHWAŁA NR 1594/97  ZARZĄDU MIASTA KATOWICE z dnia 19.09.1997 r. Decyzja Nr GGM.7224/4/52/97 w sprawie nieodpłatnego oddania w zarząd nieruchomości zabudowanej budynkiem przedszkola położonej w komunalną Katowicach przy ul. Powstańców 23 na rzecz Miejskiego Przedszkola nr 33 w Katowicach.