2015-05-11

Odpłatność za przedszkole

Zasady odpłatności w Miejskim Przedszkolu Nr 33 w Katowicach:
Podstawa prawna:

1.        Wysokość opłaty za wyżywienie ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola w zarządzeniu w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki w Przedszkolu.

2.        Wysokość  opłaty określa uchwała Rady Miasta Katowice Nr XXXVIII/746/17 z dnia 30 marzec 2017 r.,w sprawie ustalenia opłat  za  świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2017 r., poz. 2555)  oraz Uchwała Nr XLIII/810/17 Rady Miasta Katowice z dnia 01 czerwiec 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat  za  świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2017 r., poz. 3523)  


1. Opłata za wyżywienie wynosi: 5,20 zł w tym:
• śniadanie - 1,30 zł
• obiad – 2,60 zł
• podwieczorek - 1,30 zł

2. Opłata za pozostałe świadczenia:
• 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę, poza czasem określonym powyżej,
• 0,65 zł za każdą rozpoczętą godzinę dla drugiego dziecka w rodzinie, uczęszczającego do przedszkola,
• 0,00 zł dla trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie, uczęszczającego do przedszkola.

3. Opłata za żywienie dla dzieci korzystających z pomocy MOPS - 16,87 zł.
Opłata za przedszkole jest wnoszona z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca.
Zwrot za nieobecności dziecka (dziecka cały dzień nie ma w przedszkolu, odliczeniu nie podlegają pojedyncze godziny) odliczany jest w kolejnym miesiącu.
Odliczeniu podlega kwota za wyżywienie i za pozostałe świadczenia.
Za sprawy związane z odpłatnością za przedszkole odpowiada dyrektor oraz samodzielny referent.