2015-05-11

Rejestry, Ewidencje, Archiwa

W Miejskim Przedszkolu Nr 33 funkcjonuje instrukcja kancelaryjna, w której zawarty jest rzeczowy wykaz akt; a w nich ewidencje, rejestry.

 

Ważniejsze rejestry, ewidencje, archiwa:

 

- ewidencja dzieci,
- ewidencja wypadków przy pracy,
- aktów awansu zawodowego,
- rejestr wydawanych zaświadczeń,
- rejestr skarg i wniosków,
- rejestr zarządzeń wewnętrznych,
- ewidencja środków trwałych,
- ewidencja druków ścisłego zarachowania,
- ewidencja wypadków wychowanków,
- archiwum przedszkolne,
- ewidencję akt osobowych pracowników,
- ewidencja księgozbioru.