2015-05-11

Sposób załatwiania spraw

Podania, wnioski i pisma interesantów przyjmowane są w kancelarii dyrektora w godzinach pracy.

 

Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:

 

Miejskie Przedszkole Nr 33
ul. Powstańców 23
40 – 039 Katowice

 

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

 

Podania, wnioski i pisma można również kierować na adres Elektroniczne Skrzynki Podawczej Miejskiego Przedszkola Nr 33 w Katowicach znajdującej się na platformie ePUAP pod adresem;

 

/mp33katowice/SkrytkaESP