2015-05-11

Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli

KONTROLE 2011/2012

- Kontrola: PIP
Zalecenia: 1 zalecenie

- Kontrola: PSSE
Zalecenia: brak

KONTROLE 2012/2013

- Kontrola: PSSE
Zalecenia: brak

KONTROLE 2013/2014

- Kontrola: PSSE
Zalecenia: brak

KONTROLE 2014/2015

- Kontrola: Kuratorium Oświaty Katowice
Zalecenia: brak

- Kontrola: ZUS
Zalecenia: brak