2015-05-11

Zestaw programów wychowania przedszkolnego

Zestaw programów wychowania przedszkolnego

w Miejskim Przedszkolu nr 33 w Katowicach

na rok szkolny 2017/2018

 

Lp.

Tytuł programu

Autor / Autorzy

Nr dopuszczenia

1

„Zabawy z porami roku” – program wychowania przedszkolnego

Iwona Lewkowicz, Anna Tworkowska-Baraniuk

MP33 - 01/2017/2018

2

„Moje Katowice” – innowacja pedagogiczna

Barbara Magolon-Pura
Urszula sokołowska

MP33 - 02/2017/2018

3

„Książka Naszym przyjacielem” – innowacja pedagogiczna

Anna Zgliczyńska

MP33 - 03/2017/2018

4

„Wesoły przedszkolak” – program własny

Weronika Szołtysek

MP33 - 04/2017/2018

5

„Jem zdrowo i kolorowo” – program własny

Małgorzata Opas

MP33 - 05/2017/2018